Concert NOOITmeerOORLOG

NOOITmeerOORLOG…!
hoe het begon in 1914

nooitmeeroorlog2014

Stilaan een traditie geworden : Brassband BACCHUS zet zijn concerten verder in het kader van de herdenking van de wereldoorlogen. Het zijn meer dan concerten alleen, het zijn belevingsmomenten waarin de sfeer en de emoties rond deze gebeurtenissen aan bod komen via muziek – woord – beeld.

Elke editie heeft tot nog toe een eigen karakter gehad en dit zal dit jaar niet anders zijn.
Brassband BACCHUS heeft dit jaar beroep gedaan op LIEVE MEIRESONNE en PATRICK GOOSSENS. Lieven en Patrick zijn reeds zo een 25 jaar passioneel bezig met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn ook de auteurs van het boek “Vlaanderen Niemandsland 1914” (uitgave Standaard Boekhandel).

NOOITmeerOORLOG – editie 2014 gaat in op de beginperiode van de oorlog : “hoe het begon in 2014”.
Lieve en Patrick brengen hier een combinatie van feiten en verhalen, dit alles overgoten met het nodige beeldmateriaal en muzikaal gekaderd voor brassband BACCHUS.

Dit evenement gaat door op zaterdag 8 november in de Sint-Rumolduskerk te Schepdaal. Kaarten zijn verkrijgbaar tegen 10 € en na de voorstelling wordt u een drink aangeboden.
Kaarten kunnen besteld worden via brassbandbacchus@gmail.com

Wij hopen van harte u op deze activiteit te mogen begroeten !